Czy ubrania mogą być zdrowe i bezpieczne? Farbowanie naturalne.
Czy ubrania mogą być zdrowe i bezpieczne? Farbowanie naturalne.

Cześć I

Czy to możliwe, żeby człowiek naszych czasów nosił zdrowe i bezpieczne ubrania?

Czy jeśli nie będziemy sami prowadzić hodowli owiec, kóz, lam oraz uprawiać pól bawełny, lnu czy konopii nie mamy szans na bezpieczeństwo?

SZANS JEST MNÓSTWO 

Jeśli będziemy podejmować mądre decyzje zakupowe, zastanawiać się czy nasze chciejstwo ma podstawy w potrzebach, patrzeć na składy ubrań, wybierać naturalne, jak najmniej chemicznie przetworzone tkaniny i przędze zminimalizujemy to ryzyko. 

Są zapewne i tacy, którzy mają zdolności manualne, którzy z niczego są w stanie stworzyć wyjątkową, jednostkową i unikalną pracę. Oni pójdą do sklepów z odzieżą używaną i tam znajdą certyfikowane, wełniane czy kaszmirowe swetry, lniane koszule, jedwabne sukienki. Zapewne wykonają z nich cudeńka, które zachwycą oryginalnością. 

Świetnie poradzą sobie wszyscy, dla których szydełko i druty są rzeczywistą oczywistością, wszyscy, którzy obsługują maszynę do szycia i overlocki. Oni wybiorą sobie zdrową ofertę od pewnych, regionalnych dostawców. Tych można odwiedzić, zobaczyć jak powstają ich wyroby. Kupić na miejscu próbki. 

Będziemy kontynuować temat, zapraszamy wkrótce 

 

 

 

KONKURS Z OKAZJI OTWARCIA
KONKURS Z OKAZJI OTWARCIA

REGULAMIN KONKURSU  “ Konkurs Herbe Design na Facebook z dnia 22.04.2020r. "


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu zwanym dalej “Konkursem”,  jest Agnieszka Trawińska prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną  jako firma HERBE Agnieszka Trawińska z siedzibą Pszenna 34 10-833 Olsztyn NIP 7391128988 Regon: 280376136 zwana dalej "Organizatorem".    

2. Fundatorem nagród jest Organizator.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 
4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

5. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa warunki Konkursu. Regulamin dostępny jest na stronie  http://herbedesign.pl/pl/n/list  

6. Organizator oświadcza, że serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego jej uczestnika, a ponadto, że promocja nie jest w żaden sposób przez ten serwis sponsorowana, popierana ani przeprowadzana, ani też z nim związana. Organizator/ Administrator promocji korzysta z Facebooka na własną odpowiedzialność, bez pomocy ze strony serwisu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 
 
7. Konkurs jest prowadzony na stronie  https://www.facebook.com/agaherbedesign/  zwanej dalej “Fanpage” oraz na stronie sklepu internetowego http://herbedesign.pl/   

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji spoczywa na Organizatorze.

II. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin dalej zwane "Uczestnikami”.
2. Z konkursu wykluczone są osoby, członkowie rodziny Organizatora (małżonek, zstepni, wstępni, rodzeństwo).
 

2. Uczestnik konkursu oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
g. oświadcza, że odpowiedź będzie autorska i nie będzie naruszają praw autorskich, osobistych czy majątkowych i innych praw osób trzecich.   


 III. NAGRODA

1. Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym Uczestnik po prawidłowym wykonaniu zadania konkursowego i wyborze przez Organizatora nagrodzonych wypowiedzi otrzymuje nagrodę.
 
2. ZADANIE KONKURSOWE TO ZAGADKA. NALEŻY ROZPOZNAĆ NA ZDJĘCIU CO NAJMNIEJ 3 (trzy) WŁÓCZKI BARWIONE NATURALNIE I NAPISAĆ DLACZEGO TE WŁAŚNIE ZOSTAŁY PRZEZ Uczestnika konkursu  WYBRANE JAKO NATURALNE. Co o tym zdecydowało? Dlaczego taki wybór? Warto kreatywnie podejść do opisu.
 
3. Nagrodzone zostaną 3 prawidłowe oraz najciekawsze opisy wyboru.
 
4. Każda z trzech nagród głównych będzie zawierała:
 
  • Skórę naturalną z ecoprintem
  • Włóczkę merino 100gr barwioną roślinnie 
  • Zestaw 3 guzików eko 
  • Element ozdobny z żywicy krystalicznej z zatopioną florą.
  • 2 papiery formatu ok. A5 do scrapbookingu z drukiem roślinnym. 
  • + e-tutorial "Opaska w stylu lat 40"
  • + kupon rabatowy 10% na zakupy w sklepie ważny 6-mcy od zakończenia konkursu
Wszyscy Uczestnicy konkursu, którzy prawidłowo wykonają zadanie konkursowe otrzymają drogą elektroniczną:
 
  • + e-tutorial "Opaska w stylu lat 40"
  • + kupon rabatowy 7% na zakupy w sklepie ważny 3-mce od zakończenia konkursu
 
5. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook oraz na oraz na blogu sklepu internetowego   http://herbedesign.pl/pl/n/list  

6. Laureatom i uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

7. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 
8. Każdy uczestnik Konkursu, który prawidłowo wykona zadanie konkursowe otrzyma: otrzyma kupon rabatowy 7% na zakupy w sklepie  http://herbedesign.pl/  ważny 3-mce od zakończenia konkursu  http://herbedesign.pl/  oraz e-tutorial "Jak wykonać opaskę w stylu lat 40". 

IV. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia - tzw. „post konkursowy“ na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem  https://www.facebook.com/agaherbedesign/  oraz na blogu sklepu internetowego   http://herbedesign.pl/pl/n/list  

2.  Konkurs trwa od 22.04.2020 od godz.00.01 do 16.05.2020 do godziny 23.59.  


V. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE


1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest: Zamieszczenie w formie komentarza pod postem konkursowym prawidłowej odpowiedzi na zagadkę przedstawioną w treści postu konkursowego na Fanpage'u Organizatora, oraz uzasadnienie wyboru.
 
2. ZADANIE KONKURSOWE TO ZAGADKA. NALEŻY ROZPOZNAĆ NA ZDJĘCIU CO NAJMNIEJ 3 (trzy) WŁÓCZKI BARWIONE NATURALNIE I NAPISAĆ DLACZEGO TE WŁAŚNIE ZOSTAŁY PRZEZ Uczestnika konkursu  WYBRANE JAKO NATURALNE. Co o tym zdecydowało? Dlaczego taki wybór?  Warto kreatywnie podejść do opisu.
 
3. Odpowiedź należy zamieścić pod postem konkursowym zamieszczonym na Fanpage, i tylko tam.

3. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem  https://www.facebook.com/agaherbedesign/ oraz na blogu sklepu internetowego  http://herbedesign.pl/pl/n/list
 
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w punkcie V. Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadania opisanego w  punkcie V. Regulaminu przez wszystkich Uczestników Konkursu

4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 3 zwycięzców.

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na Facebooku, poprzez Messenger w dniu 26 maja 2020r.

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do postu konkursowego na stronie  https://www.facebook.com/agaherbedesign/ oraz na blogu sklepu internetowego  http://herbedesign.pl/pl/n/list  
 
7. Warunkiem odebrania przez Zwycięzców Konkursu nagród jest przesłanie w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u -  https://www.facebook.com/agaherbedesign/ wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko
b. adres korespondencyjny
c. numer telefonu
d. adres mailowy

8. Brak wysłania wiadomości lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych skutkuje utratą przez uczestnika prawa do nagrody.

9. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa punkcie 7.

10. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą bądź za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.  Nagrody rzeczowe za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera, przesyłka rejestrowana. Natomiast E-TUTORIAL I KOD RABATOWY- DROGA MAILOWĄ.   

11. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.


VII. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,
w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, 
jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.


VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom oraz okresu reklamacyjnego.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.


IX. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora jest zabronione.

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.


X. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana drogą elektroniczną na adres shop@herbedesign.pl  z dopiskiem “ Konkurs Herbe Design na Facebook z dnia 22.04.2020r  ."
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie drogą elektroniczną w terminie 30 dni.


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.04.2020 r. i obowiązuje do 30.06.2020 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: http://herbedesign.pl/pl/n/list  

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: http://herbedesign.pl/pl/n/list
czytaj całość »
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl